ODLUKA ZA IZBOR NEZAVISNOG KONTROLORA ZA HOTEL MEDITERAN