Pravne odluke

Ovo je zvanični web sajt kompanije HTP Ulcinjska rivijera. Korisnici koji pristupaju ovom sajtu dužni su da poštuju sljedeća pravila i uslove. 

Informacije sadržane na sajtu 

Informacije koje su prezentovane na ovom sajtu mogu biti preuzete, kopirane ili odštampane, pod uslovom: 

* da se koriste samo u nekomercijalne svrhe bez ikakvih izmjena.

* svaka kopija ili dio mora uključivati copyright obavještenje.

* svaka druga upotreba, koja nije prethodno odobrena pismenom saglasnošću od strane HTP Ulcinjska rivijera, je strogo zabranjena. 

 

Jurizdikcija 

Prezentirani uslovi i pravila, kao i odnos između HTP Ulcinjska rivijera i njenih klijenata potpadaju pod crnogorske zakone, i svaka nesuglasica koja se ne riješi dogovorom između ove dvije strane će biti rješavana na sudu.