Ulcinjska Rivijera
Četvrtak, 05 April 2018 11:46

Odluka

Četvrtak, 05 April 2018 11:44

Vanredna Skupština Akcionara

OBRAZLOZENJE Pravni osnov za donogenje Odluke Pravni osnov za donogenje Odluke o davanju u dugoroéni zakup dijela imovine objekata H…