Odluka o davanju u zakup dijela imovine-objekata AD Ulcinjska Rivijera